Міждержавна інформаційно-маркетингова мережа
електронного підприємництва та соціальної взаємодії

Підтримується на міжурядовому рівні країнами СНД та країнами, що приєдналися до Угоди

ContentNet — цифрова координація Вашої господарської діяльності, найпростіший спосіб робити електронний бізнес через мобільний телефон та Інтернет.

ContentNet — це:
– єдиний "цифровий" ринок: Е-офіси, Е-підприємства, єдині формати обміну інформацією, Е-торгівля, Е-підприємництво, Е-урядування;
– "цифровий" маркетинг — прямий вихід на необхідні товари, послуги та виконавців без затримок і посередників;
– персоналізоване отримання контента, цільове залучення клієнтів, “цифровізація” бізнеса;
– нові форми масового колективного інвестування crowd funding;
– цифрова модернізація економічних і соціальних відносин;
– “цифровий” соціум: "цифрові" робочі місця, електронна зайнятість, електронні спільноти, Е-кооперація, Е-навчання;
– відповіді на зовнішні та внутрішні соціально-економічні виклики в режимі он-лайн.

Цифрове робоче місце

Логін


Пароль
Центр реєстрації та електроних продаж